Εκτυπωτές με Gel μελάνια (GelSprinter)


Μέγεθος Α4


Εικόνα Μοντέλο Περιγραφή

GX2500
28/28ppm, A4

GX3050N
29/29ppm, A4, std Duplex, Network

GX5050N
30/30ppm, A4, std Duplex, Network

GXE3300N
29/29ppm, A4, 32MB, std Duplex, RPCS, Network

GXE3350N
29/29ppm, A4, 64MB, std Duplex, RPCS, PCL, Network

GX3000S
29ppm, A4, ,Duplex, RPCS

GX3000SF
29ppm, A4, ,Duplex, RPCS, ARDF, Fax

GX3050SFN
29ppm, A4, ,Duplex, RPCS/PCL, ARDF, NIB, Fax

Μέγεθος Α3


Εικόνα Μοντέλο Περιγραφή

GX7000
29/29ppm, A3, std Duplex